Z serca zaśpiewali w Terespolu. To już XXVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. 

W ostatni weekend stycznia br. (w hali sportowej Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu odbyła się XXVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. 

Festiwal od lat jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej o charakterze kulturalnym i religijnym.

Największą jego zasługą jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania, przypominając, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym, wielonarodowościowym klimatem.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu. Zespoły traktowane są równorzędnie i uczestniczą w dwóch dniach przesłuchań festiwalowych.

Publiczność, która licznie uczestniczyła w tym wydarzeniu, miała wyjątkową okazję posłuchać dawnych kolęd i pastorałek obrządku wschodniego, który przeważał niegdyś na terenach Podlasia i Polesia.

W tegorocznej edycji wystąpiło 15 chórów i zespołów z Polski i Ukrainy. Uczestnicy zaprezentowali różne style, od tradycyjnego śpiewu cerkiewnego i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, a kończąc na białym głosie

W związku z trwającą od dwóch lat wojną w Ukrainie, decyzją organizatorów festiwalu zabrakło, podobnie jak w ubiegłym roku, przedstawicieli Rosji i Białorusi.

Podczas festiwalu, poza licznie przybyłą publicznością, obecni byli znamienici goście: arcybiskup diecezji lubelsko-chełmskiej Abel, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. ap. Jana Teologa w Terespolu ks. prot. Jarosław Łoś, burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Barbara Barszczewska, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Tarasiuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ewa Zając, ks. dziek. dekanatu terespolskiego proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Terespolu – Mirosław Krupski wraz z księżmi wikariuszami: Andrzejem Żelazo i Łukaszem Borowskim, wójtowie okolicznych gmin: Krzysztof Iwaniuk (Terespol), Jerzy Troć (Kodeń) i Zygmunt Litwiniuk (Tuczna) oraz przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych z Terespola i okolic.

 I dzień festiwalu (Sobota):

– Zespół Śpiewaczy ECHO  POLESIA Terespol

– Chóry: Zespół Muzyki Cerkiewnej VARSLAVIA i Zespół Dziecięcy MAŁA VARSLAVIA

– Chór Domu Kultury w Łucku ( Ukraina)

– Chór Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej z Chełma

– Chór BRACTWO  z Bielska Podlaskiego

– Katedralny Chór Młodzieżowy Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie

– Chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie

– Chór WOŁYŃSKIE DZWONY Łuck (Ukraina)

Konferansjer – ks. dr Jarosław Szczur

 II dzień festiwalu (niedziela):

– Chór Parafii Prawosławnej pw. św. ap. i ewangelisty Jana Teologa – Terespol

– Chór Prawosławna NADBURZAŃSZCZYZNA

– Chór Rodziny Susidko ze Sławatycz

– Chór Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej ze Sławatycz

– Chór Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

– Chór Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju

– Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Konferansjer – ks. Korneliusz Wilkiel

 Składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim naszym wolontariuszom. Dziękujemy również pracownikom Urzędu Miasta, ZSP nr 1, samorządowi uczniowskiemu z ZSP nr 1, strażakom z OSP w Terespolu oraz firmom, z którymi dane nam było współpracować.

 Organizatorzy Festiwalu:

– Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,

– Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu,

– Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie – www.lubelskie.pl