Niedziela kardiologiczna w bialskim szpitalu. Utworzono wirtualny klub seniora

W dniu 17 marca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się Bialska Niedziela kardiologiczna ,,Razem dla serca” oraz inauguracja Wirtualnego Klubu Seniora powstałego przy bialskim szpitalu.

Otwarcia konferencji dokonał Pan Artur Kozioł – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Białej Podlaskiej a uroczystej inauguracji Klubu Seniora dokonał Przewodniczący Rady Społecznej bialskiego szpitala Pan Dariusz Litwiniuk  który jest jednym z pomysłodawców nowo powstałej  grupy. W powyższym wydarzeniu wziął udział Grzegorz Bierecki- Senator Rzeczpospolitej Polskiej .

Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów na świecie , znacznie wyprzedzając nowotwory. Podczas wykładów lekarze i pielęgniarki przybliżyli tematykę chorób i organizacji pracy w poradni i w oddziale. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w kursie pierwszej pomocy oraz mieli okazję do wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego, glukozy, BMI.

Ideą utworzenia ,,Wirtualnego  Klubu Seniora”  było wspieranie aktywności seniorów, integrowanie,  edukacja prozdrowotna,  profilaktyka, zapewnianie im dobrego, bezpiecznego towarzystwa oraz rozwój życia kulturalnego.

Organizatorzy WKS chcą również zwrócić uwagę  na potrzebę edukacji związanej z rozwojem cywilizacji.

Spotkania mają  się odbywać cyklicznie, o wszystkich przedsięwzięciach seniorzy  będą informowani poprzez stronę internetową , informacje będą dostępne w mediach regionalnych, jak również koordynatorzy będą informować seniorów telefonicznie.  Pomysłodawcy zachęcają  do zapisania się do powyższej grupy.

To budujące, że mieszkańcy naszego miasta i regionu chcą dbać o swoje zdrowie – mówi Pan Dariusz Litwiniuk Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, podsumowując bardzo wysoką frekwencję powyższego wydarzenia.

Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej