Senat jednogłośnie za uwolnieniem Andrzeja Poczobuta

Senat RP głosami wszystkich obecnych senatorów  podjął uchwałę, w której domaga się od innych państw zachodnich i Parlamentu Europejskiego podjęcia działań w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych. „Senat RP zwraca się do PE, parlamentów i rządów państw demokratycznego świata z apelem o podjęcie działań na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta i wszystkich więźniów sumienia na Białorusi” – czytamy w uchwale.

Za uchwałą głosowało wszystkich 82 senatorów biorących udział w głosowaniu.Przypomnijmy, że o dramatycznym położeniu Andrzeja Poczobuta  senator Grzegorz Bierecki publicznie informował podczas swojego pamiętnego wystąpienia wygłoszonego 17 września w Białej Podlaskiej.

– Polscy działacze traktowani są w więzieniach szczególnie okrutnie jak pan Andrzej Poczobut skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze a w ubiegłym miesiącu ukarany półrocznym pobytem w więziennym karcerze. Nawet polskie groby niszczone są celowo, co spotyka się z potępieniem międzynarodowej społeczności – mówił senator Grzegorz Bierecki jesienią.

Teraz apel o uwolnienie Poczobuta wybrzmiał w Senacie.

„25 marca 2024 roku upłyną 3 lata od dnia uwięzienia Andrzeja Poczobuta, jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi”. „Za działania w obronie polskości i wolnego słowa reżim Alaksandra Łukaszenki skazał go na 8 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Warunki odbywania kary mają charakter tortur, które mogą doprowadzić do wykonania na Andrzeju Poczobucie wyroku śmierci bez jego orzekania” – podkreślono w uchwale.

Senatorowie przypomnieli, że „od dnia osadzenia w kolonii karnej Andrzej Poczobut pozbawiony jest możliwości widzenia z rodziną, a nawet rozmów telefonicznych z nią”. „Odebrano mu prawo do otrzymywania przesyłek i paczek żywnościowych oraz utrudnia się dostęp do niezbędnych leków. Przez ostatnie pół roku Andrzej Poczobut przetrzymywany jest w odosobnionej celi więziennej, a ponad 20 dni spędził w nieludzkich warunkach w karcerze. Od blisko miesiąca rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu” – czytamy.

„Senat RP z całą mocą potępia ten haniebny akt pogwałcenia praw człowieka oraz elementarnych praw mniejszości narodowych i żąda od władz białoruskich niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Senat RP wyraża najwyższe uznanie dla niezłomnej walki Andrzeja Poczobuta o prawo do polskości i wolności na Białorusi. Wyrażamy pełną solidarność z jego rodziną i wszystkimi, którzy walczą o jego uwolnienie” – podkreślili senatorowie.