Grzegorz Bierecki w Senacie walczy o Małaszewicze. Senatorowie PiS apelują do ministra

Zaniechania rządu w sprawie największej inwestycji w Polsce Wschodniej, czyli rozbudowie suchego portu w Małaszewiczach, odbijają się coraz szerszym echem w całej Polsce. Senator Grzegorz Bierecki, który wraz z posłem Dariuszem Stefaniukiem zapowiedział, że będzie pilnował inwestycji, o sprawę walczy w Senacie. Z jego inicjatywy, podczas trwającego posiedzenia Senatu, senatorowie PiS zwrócili się do Ministra Infrastruktury ze specjalnym oświadczeniem, w którym domagają się kontynuowania projektu rozpoczętego przez rząd Mateusza Morawieckiego.

„Inwestycja mająca na celu wykonanie projektu pod nazwą modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze na granicy Unii Europejskiej z Białorusią została przyjęta w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Mimo upływu czasu do tej pory zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Senatora Grzegorza Biereckiego nie wystąpiono o przekazanie środków służących realizacji tego projektu. Oznacza to, że projekt ten już w początkowej fazie jest opóźniony, co według Ministra Finansów skutkować będzie koniecznością nowelizacji ustawy. Projekt rozbudowy Małaszewicz jest największym przedsięwzięciem komercyjnym realizowanym ze środków państwowych w Polsce wschodniej. Zgodnie z przedstawianymi projekcjami przynieść ma on w okresie dziesięcioletnim niemal 50 mld zł do budżetu państwa. Projekt ten stanowi także istotny filar rozwoju lokalnego dla powiatów północnej Lubelszczyzny” – czytamy w projekcie oświadczenia, które w Senacie odczytał senator Grzegorz Bierecki.

W dalszej części oświadczenia, senatorowie PiS wyrazili głębokie zaniepokojenie zaistniałym opóźnieniem i wezwali ministra infrastruktury do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji tej inwestycji oraz wskazanie działań jakie podjęte zostaną w celu dotrzymania ustalonych w ustawie terminów realizacji.

Tak zwany suchy port kolejowy w Małaszewiczach jest miejscem strategicznym dla międzynarodowej wymiany handlowej. Polska może i musi wykorzystać to strategiczne dobrodziejstwo.” – podkreślili senatorowie.

Pod oświadczeniem podpisali się wszyscy senatorowie PiS obecni na posiedzeniu Senatu.

W czwartek w biurze senatora Grzegorza Biereckiego odbędzie się konferencja prasowa poświęcona tej sprawie.

Politycy PiS walczą o Małaszewicze. Koalicja 13 grudnia odwraca kota ogonem

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w Małaszewiczach odbyła się specjalna konferencja prasowa, w której wzięli udział senator Grzegorz Bierecki oraz posłowie: Andrzej Adamczyk, Michał Moskal i Dariusz Stefaniuk. Parlamentarzyści domagali się od rządu konkretnych działań w sprawie tej kluczowej inwestycji.