Świetne wyniki bialskiego szpitala, a SOR z nowym sprzętem, który już ratuje mieszkańców miasta i regionu

To ważny dzień dla bialskiego szpitala. Bialski SOR otrzymał nowy sprzęt do leczenia, który pomoże jeszcze sprawniej i skuteczniej dbać o zdrowie mieszkańców. Dziś zaprezentowano nowy stacjonarny aparat do RTG, a wkrótce w placówce pojawi się nowy tomograf komputerowy. Dotychczasowe urządzenie z poradni diagnostycznej zasili SOR.

Gospodarzami wydarzenia byli dyrektor placówki Artur Kozioł i przewodniczący społecznej rady szpitala Dariusz Litwiniuk. Honorowym gościem dzisiejszych uroczystości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Towarzyszył mu senator Grzegorz Bierecki i radni wojewódzcy.

Dzisiejsza wizyta marszałka to także doskonała okazja, by zarządzający placówką mogli opowiedzieć o swoich sukcesach. A te są bezspornie duże. Część z nich pokrótce omówił dyrektor Artur Kozioł.

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 2023 roku odnotował 25 proc. wzrost przychodów. Zakończyliśmy 2023 rok na poziomie 411 mln złotych, a to oznacza że zarobiliśmy 100 milionów więcej niż w 2022 roku. Na co przeznaczyliśmy pieniądze? Na leczenie pacjentów i na inwestycje. W 2023 r odnotowaliśmy 38,5 tys. hospitalizacji, a więc wzrost o 5,5 tys. w porównaniu do rekordowego roku jakim był 2019. To oznacza, że 5,5 tys. pacjentów więcej z naszego regionu mogło dostać się na nasz oddział, przejść niezbędny zabieg, niezbędną operację czy też hospitalizację z pełnym dostępem do całego obszaru diagnostycznego – mówił Kozioł.

– Również w obszarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zwiększyliśmy dostępność. Aż o 21 tys. pacjentów więcej mogło dostać się do lekarza specjalisty. Zakończyliśmy rok budżetowy z wynikiem finansowym na poziomie ok 5 milionów złotych, odbudowaliśmy nasze kapitały, po starcie finansowej z 2022 roku. Zadziałał plan naprawczy i zadziałała zmiana zarządzania finansami w szpitalu. Dzisiaj możemy z tych pieniędzy korzystać, czego przykładem jest dzisiejsza inwestycja – rozbudowa infrastrukturalna SOR w systemie patio – podkreślił dyrektor.

Artur Kozioł wyjaśnił, że rozbudowa kosztowała 1,6 miliona złotych, kolejny milion złotych dofinansowania marszałka województwa przeznaczono na zakup aparatu RTG. Jednak to nie wszystko, bo w najbliższym czasie do szpitala trafi nowy tomograf komputerowy, który kosztował 3,5 mln. złotych. Dyrektor zapowiedział, że to nie koniec dobrych wieści.

– We wtorek podpisujemy umowę na zakład opiekuńczo leczniczy. To jest kolejna inwestycja Urzędu Marszałkowskiego. Na całość przeznaczono 7,6 miliona dofinansowania z Polskiego Ładu i z wkładu własnego budżetu województwa lubelskiego. To jest dla nas niezwykle ważna i strategiczna inwestycja, która uwolni kolejne łóżka na oddziałach – podsumował dyrektor.

Radości z rozwoju szpitala nie ukrywał senator Grzegorz Bierecki, który pogratulował wszystkim odpowiedzialnym za ten sukces.

– Pragnę podziękować przewodniczącemu Rady Społecznej Dariuszowi Litwiniukowi, która wyznacza kierunki rozwoju tego szpitala i dyrektorowi Arturowi Kozłowi oraz całemu zespołowi, który tworzy ten szpital. Gratuluję tak wspaniałego rozwoju. Tu co chwilę dzieje się coś dobrego. Ten szpital jest znakomitym przykładem jak można dobrze zarządzać placówką ochrony zdrowia. Ten szpital zawsze był dobrym szpitalem, ale miał przez chwilę pewne kłopoty, ale jak widać nastąpiło odbicie i mamy w tej chwili znakomite wyniki zarówno finansowe jak i w zakresie dostępu do leczenia. Pragnę zapewnić o mojej pełnej życzliwości. Jestem dla Państwa zawsze dostępny, jeżeli będę mógł w czymś pomagać – podkreślił senator Bierecki.

O swoim dalszym wsparciu zapewnił też marszałek Jarosław Stawiarski.

– Dla nas, dla zarządu województwa, i radnych sejmiku woj. najważniejszą rzeczą jest zdrowie mieszkańców. Nie mówię tego dlatego, że zawsze tak zawsze się mówi. Takie po prostu są fakty.  W ciągu ostatnich pięciu lat wydaliśmy ponad miliard złotych na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia i na doposażenie sprzętowe w naszym województwie. Dla nas najważniejsze jest zdrowie 2 milionów mieszkańców Lubelszczyzny. Niezależnie od regionu. Szpital w Białej Podlaskiej pokazuje, jak ważne są te subregionalne szpitale, dawniej wojewódzkie. To prawda, to zawsze był dobry szpital. Tzw. turbulencje już minęły, a dyrektor Artur Kozioł wraz z przewodniczącym rady społecznej, prowadzą ten szpital w sposób odpowiedni, adekwatny do możliwości i wyznaczają nowe cele. Szpital w Białej Podlaskiej jest istotnym uzupełnieniem szpitali klinicznych w Lublinie. Naszym marzeniem jest by te szpitale: Biała Podlaska, Chełm, Zamość, były na takim samym poziomie co te w Lublinie. W 5 latach nowego samorządu czekają nas ciągłe inwestycje w bialską onkologię, kardiologię i kardiochirurgię, ortopedię – to są cywilizacyjne wyzwania dla nas. Mam nadzieję, że będą to też pieniądze rządowe, tak jak było to dotychczas w Polskim Ładzie – podsumował Stawiarski.

Na koniec głos zabrał przewodniczący rady społecznej szpitala, być może już wkrótce prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk. Wyjaśnił on na czym tak naprawdę polega rola przewodniczącego rady społecznej placówki.

– Jako przewodniczący rady społecznej szpitala dbam o interes tego szpitala. Moja funkcja to łącznik między zarządem województwa a dyrekcją, gdzie wytyczane są cele. Ja jestem w stanie bardzo szybko i sprawnie przekazać panu marszałkowi te najpilniejsze potrzeby. Rola przewodniczącego rady społecznej szpitala, ne sprowadza się tylko do prowadzenia obrad. Przewodniczący winien zadbać o interes i te potrzeby, które wskazuje dyrekcja. Opiniując je pozytywnie i wyrażając aprobatę do tego, co jest najważniejsze. A życie i zdrowie mieszkańców Południowego Podlasia jest wartością nadrzędną – wyjaśnił Litwiniuk.