Wkrótce komplet umów na A2 Siedlce – Biała Podlaska. Niedługo wjedzie sprzęt

To ostatni z czterech przetargów na realizację autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską, który przeszedł pozytywnie obowiązkową kontrolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od podpisania umowy z wykonawcą odcinka od węzła Siedlce Zachód do rejonu miejscowości Malinowiec dzieli nas już bardzo mało czasu.

Czekamy na gwarancję GDDKiA

Pozostało jeszcze dopełnienie formalności związanych z przedstawieniem przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania. Po dostarczeniu tego dokumentu będziemy gotowi do podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 19 km autostrady A2 pomiędzy końcem istniejącej obwodnicy Siedlec a rejonem m. Malinowiec.

Przetarg

5 lutego 2021 r. spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu, jako najkorzystniejszą wybraliśmy tę złożoną przez firmę STRABAG. Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na odcinek Groszki i Gręzów, ostatni fragment autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

Kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej został podzielony na cztery zadania realizacyjne. 1 kwietnia podpisaliśmy umowy na realizację dwóch zadań – od okolic m. Malinowiec do węzła Łukowisko oraz od okolic m. Swory i węzła Biała Podlaska, których łączna długość wynosi ok. 32 kilometry. Dla zadania od węzła Łukowisko do rejonu m. Swory, dla którego 29 marca br. otrzymaliśmy pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP, po pozyskaniu gwarancji niezwłocznie podpiszemy umowę.

W przypadku 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 3 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizację robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Południowe Podlasie dzięki PiS dobrze skomunikowane

– Ten okręg, jeżeli spojrzeć na mapę stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych z centrum kraju regionów. Nie tylko dzięki temu rusztowi komunikacyjnemu, ale też dzięki wcześniejszym decyzjom rządu związanym z rozwojem połączeń kolejowych. Z Białej Podlaskiej do Warszawy wkrótce w nieco ponad godzinę dojedziemy samochodem, a równie szybko dojeżdżamy pociągami. To ogromna zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, że to zapóźnienie komunikacyjne, w którym tkwił ten region staje się przeszłością. W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za ten najlepszy wielkanocny prezent i życzę budowlańcom aby jak najszybciej udało im się wywiązać z tego zadania – mówił podczas niedawnej konferencji senator Grzegorz Bierecki.

Zobacz także: Autostrada do Białej Podlaskiej już za 3 lata